کلیپ های تصویری

خسارات تاخیر در چک

1397/05/28 | بازدید: 71
خسارات تاخیر در چک

استرداد هدایای نامزدی

1397/05/28 | بازدید: 272
استرداد هدایای نامزدی

موجودی وجه چک

1397/05/28 | بازدید: 186
موجودی وجه چک

قانون 1082 مهریه

1397/05/28 | بازدید: 217
قانون 1082 مهریه

نفقه

1397/05/28 | بازدید: 216
نفقه

استرداد جهیزیه

1397/05/28 | بازدید: 243
استرداد جهیزیه

جرم سقط جنین

1396/08/29 | بازدید: 504
جرم سقط جنین

کلاهبرداری رایانه ای

1396/08/21 | بازدید: 422
کلاهبرداری رایانه ای

اظهار نامه

1396/08/07 | بازدید: 496
اظهار نامه

خرید و فروش ملک مرهون

1396/08/01 | بازدید: 505
خرید و فروش ملک مرهون

اقاله

1396/07/29 | بازدید: 624
اقاله

سرقت داده های رایانه ای

1396/07/26 | بازدید: 310
سرقت داده های رایانه ای

تعریف جرم و انواع آن

1396/07/22 | بازدید: 300
تعریف جرم و انواع آن

ماده 17 جرائم رایانه ای

1396/07/18 | بازدید: 1071
ماده 17 جرائم رایانه ای

تنفیذ طلاق

1396/07/18 | بازدید: 318
تنفیذ طلاق

جرم افترا و تهمت

1396/07/16 | بازدید: 380
جرم افترا و تهمت

ماده16 جرائم رایانه ای

1396/07/10 | بازدید: 640
ماده16 جرائم رایانه ای
/3  (تعداد کل رکوردها:54)