فعال سازی خدمات پیامکی سرویس های حقوقی


 1- راه اندازی سرویس پیامکی اصطلاحات حقوقی با ارسال عدد 100 به 6019

 2- راه اندازی سرویس پیامکی قوانین خانواده با ارسال عدد 101 به سرشماره 6019

 3- راه اندازی سرویس پیامکی حقوق موجر و مستاجر با ارسال عدد 102 به سرشماره 6019

 4- راه اندازی سرویس پیامکی آشنایی با قوانین مربوط به چک و اسناد تجاری با ارسال عدد 103 به سرشماره 6019

 5- راه اندازی سرویس پیامکی آشنایی با فرایند خرید و وفروش املاک منقول و غیر منقول با ارسال عدد 104 به سرشماره 6019

مطالب مشابه :

نظرات :


 نام:
 * نظر: