درچه شرایطی خدمت سربازی بصورت رایگان جزوسابقه بیمه محاسبه می شود؟


 درچه شرایطی خدمت سربازی بصورت رایگان جزوسابقه بیمه محاسبه می شود؟

کسانی که می‌خواهند طول مدت خدمت سربازی‌شان به‌صورت رایگان به‌عنوان سابقه بیمه‌پردازی نزد سازمان تأمین اجتماعی محاسبه شود، نیازمند داشتن سه شرط اساسی هستند:

1- داوطلبان باید قبل از ورود به خدمت سربازی سابقه ‌بیمه پردازی داشته باشند.

۲- پیش از هفتم مرداد سال ۱۳۸۵ خدمت سربازی شان به پایان رسیده باشد.

۳- پس از پایان سربازی نیز بیمه‌پرداز سازمان بیمه تأمین اجتماعی بوده ‌باشند.

 براساس استفساریه ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی که از سوی مجلس تصویب شده است، این سه شرط برای افرادی که متقاضی استفاده از سابقه بیمه رایگان دوران خدمت سربازی هستند، الزامی است.

 نبود هر یک از این سه شرط امکان برخورداری افراد از این نوع سابقه بیمه‌پردازی را ناممکن می‌سازد.

مطالب مشابه :

نظرات :


 نام:
 * نظر: