ابطال استخدام نیروی مورد نیاز مبنی بر پایتخت نشینی


 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مقرره تبعیض آمیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در مورد استخدام نیروی مورد نیاز مبنی بر پایتخت نشینی برای استخدام در معاونت علمی ریاست جمهوری را باطل کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت به دنبال شکایت از شرط «بومی تهران بودن» برای متقاضیان استخدامی از محل مجوز شماره 220/91/40994 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این شرط را تبعیض آمیز و مغایر با ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند نهم اصل سوم قانون اساسی دانست و باطل کرد.
بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای هیات عمومی این دیوان برای تمامی دستگاه ها لازم الاجراست.

مطالب مشابه :

نظرات :


 نام:
 * نظر: