ممنوع الخروجی زوج برای وصول مهریه


 
زن میتواند با در دست داشتن سند رسمی ازدواج، به دفتر خانه رسمی ازدواج مراجعه و پس از آن با صدور اجرائیه ، نسبت به توقیف اموال مرد اقدام نماید. در این مواقع زن می تواند تقاضای ممنوع الخروج شدن شوهر را بنماید تا از خروج او و عدم پرداخت بدهی جلوگیری شود.
 
معمولا رویه بخش اجرایی اداره ثبت بدینگونه است که با در خواست زن اگر مهریه عند الاستطاعه باشد، منوط به معرفی مال شوهر از سوی زن به دادگاه است.
 
مردانی که به واسطه انجام وظایف و ماموریت های دولتی خروج آنها از کشور الزامی است. ممنوع الخروجی آنها رفع می شود.
 
یکی از مشکلاتی که  اداره گذر نامه همواره با آن مواجه است درخواست بدهکارانی است که به لحاظ اخذ حکم تقسیط بدهی خود به لحاظ ادعای اعسار از پرداخت یکجای بدهی، تقاضای رفع اثر از ممنوع‌الخروجی را دارند در حالی که صدور حکم تقسیط بدهی از سوی مرجع قضایی مجوزی برای رفع ممنوع‌الخروجی نیست.
 
مدت اعتبار دستور ممنوع الخروجی
زمانی که از طرف بدهکار موجبات پرداخت بدهی فراهم نشود نمی‌توان ممنوع‌الخروجی را رفع کرد، اگر چه سالیان درازی از دستور ممنوع‌الخروجی و اجرای آن بگذرد. // س.ر
 

مطالب مشابه :

نظرات :


 نام:
 * نظر: