پارک کردن جلوی درب خانه و مغازه ها


 آیا میدانید

جلوی درب خانه و مغازه، ملک خصوصی شما نمیباشد؟

 

قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات و یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون مجازات نیز دارد

مسدود کردن کوچه و خیابان  جرم است و مجازات دارد،

🔹طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد.

بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر جرم محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد.

مطالب مشابه :

نظرات :


 نام:
 * نظر: