قرارداد صلح عمری


 قرارداد صلح عمری:

 به طور کلی اگر فردی بخواهد قسمتی و یا تمام اموال خود را در زمان حیات به نام فردی کند و در عین حال تمامی اختیار را به وی ندهد یا اینکه در زمان لازم آن را فسخ کند می‌تواند از این عقد صلح استفاده نماید.

 فرد صلح کننده یا مالک می‌توانند با شرط و شروطی این کار را انجام دهد و طرف مقابل هم تعهداتی را انجام دهد برای تنظیم سند صلح عمری اموال موضوع باید مشخص و معین باشند و در سند رسمی دفترخانه ای ذکر شوند. مثلاً فلان خانه در قیطریه تهران دوطرف عقد می‌توانند در سند قرارداد صلح هر شرطی حتی تا شرط فسخ برای خود لحاظ نمایند تا بدین وسیله اگر در آینده صلاح دیدند قرارداد مذکور را برهم بزنند.

تدوین: قاسم همتی وکیل پایه یک دادگستری

مطالب مشابه :

نظرات :


 نام:
 * نظر: