رسیدگی مجدد به آرای قطعی صادره


 پرسش: آیا آرای صادره از هریک از مراجع قضائی قابل رسیدگی مجدد می باشد؟

پاسخ: در صورتیکه رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی را صادر نمایند.

شعب خاص مذکور مبینا بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی را صادر می نمایند. آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.

گردآورنده: مهدی اژدری وکیل پایه یک دادگستری

مطالب مشابه :

نظرات :


 نام:
 * نظر: