تنظیم شکایات در دیوان عدالت اداری


 

بسیاری از شکایات مطروحه در دیوان عدالت اداری به  این دلیل به نتیجه نمی رسند که به خوبی تنظیم نشده اند. ضعف در تنظیم شکایات در دیوان عدالت اداری، خاص افراد غیر حقوقدان نیست؛ بلکه بسیاری از حقوقدانان نیز در این زمینه تبحر ندارند. علت این امر را در ضعف آموزش حقوق اداری، پیچیده و گسترده بودن مقررات مرتبط با حقوق اداری و عدم آشنایی با رویه دیوان عدالت اداری می باشد. لذا با فرض آشنایی قضات دیوان با مقررات اداری نیز باید گفت که حقوق اداری در کشور ما فاقد یک قانون منسجم و یکدست می باشد ، لذا یافتن راه حل هر قضیه حقوق اداری نیازمند احاطه و یا بررسی مجموعه مقررات متعددی و گاه متعارضی می باشد که قضات با تجربه حقوق اداری نیز ممکن است به همه این مقررات که سرعت تغییرشان نیز کم نیست احاطه نداشته باشند لذا برای نگارش یک دادخواست حقوقی منسجم و اثر بخش باید به نکات زیر توجه کرد:

1-    قبل از نوشتن دادخواست باید مطالعه جامعی در خصوص مقررات ناظر بر مساله یا موضوع شکایت داشته باشید. به یاد داشته باشید که مقررات اداری در کشور ما به سرعت تغییر می کنند و گاه یک قانون یا آیین نامه در یک سال چند بار اصلاح می شود لذا به معلومات قبلی خود اتکاء نکنید و آخرین مقررات را از طریق سایت روزنامه رسمی یا مجلس مطالعه کنید.

2-    قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری سعی کنید که مسیر کوتاه تر توسل به نظارت درونی اداره را طی کنید. رسیدگی دیوان عدالت اداری معمولاً طولانی است و گاه برای شکایت از یک تصمیم و اقدام اداری مبنای قانونی وجود ندارد. به عبارت دیگر اداره در چارچوب اختیارات خود تصمیم گیری نموده و از طریق دیوان عدالت ادرای نمی توان به نتیجه مطلوب دست یافت اما می توان با توسل به نظارت درونی ادارات درونی مثل توسل به بخش رسیدگی به شکایات و یا بازرسی یک سازمان یا ریاست آن به نتیجه مطلوب دست یافت.

3-    قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مطمئن شوید که قبلاً نسبت به موضوع شما در دیوان عدالت اداری رایی صادر نشده است. همه آرای دیوان عدالت اداری منتشر نمی شوند اما آرای وحدت رویه و همچنین ابطال مصوبات دولتی منتشر می شوند. گاه شکایاتی در دیوان مطرح شده است که قبلاً دیوان عدالت اداری در مورد آن رای داده است و اگر آن رای وحدت رویه و یا ابطال مصوبات دولت باشد نیاز به طرح شکایت مجدد نیست و می توانید با استناد به آن رای به نتیجه دلخواه خود دست یابید. زیرا ادارات دولتی ملزم به رعایت آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری هستند و مصوبات باطل شده نیز قابل اجرا نمی باشند.

4-    دیوان عدالت معمولاً از طرفین دعوت نمی کند که در جلسه رسیدگی حضور یابند بنابراین این دادخواست شماست که جای شما در دادگاه سخن خواهد گفت لذا تا جای ممکن باید دادخواست شما جامع و کامل باشد و حتی پاسخ های احتمالی طرف دیگر را جواب داده باشد. در مورد شکایت از مصوبات دولتی باید حتماً جزئیات مصوبه و اینکه چه قسمتی از مصوبه با قانون و شرع متعارض می باشد را ذکر کنید.همچنین از دیوان بخواهید که مصوبه را از زمان صدور باطل نماید زیرا در صورت مخالفت یک مصوبه با قانون از زمان صدور رای در دیوان آن مصوبه ملغی می شود مگر اینکه در رای دیوان زمان ابطال مصوبه از زمان صدور آن باشد یا مصوبه بر خلاف شرع باشد. بسیاری از دادخواست ها چون بیان ناقصی از موضوع شکایت بوده اند به نتیجه مورد نظر شاکی منتهی نشده اند.

5-    اسناد و مدارک کافی را ضمیمه نمائید. دیوان عدالت اداری بدون ارایه دلایل کافی قادر به تصمیم گیری نخواهد بود. در صورتی که یک اداره از ارایه مبانی تصمیماتش استنکاف می ورزد سعی کنید از طرق دیگر به آن دست یابید. به عنوان مثال ممکن است شهرداری از شما عوارضی را مطالبه کند و مبنای آن را مصوبه شورای شهر اعلام می کند اما ازا ارایه آن خودداری می نماید و مصوبه در اختیار شما قرار نگیرد. در این زمینه از مراجعی که مصوبه در اختیار آنهاست سعی کنید که به مصوبه دست یابید. گاه دیوان عدالت اداری به دلیل عدم ارایه یک مصوبه شکایت را رد نموده است. ممکن است اداره ای به طور شفاهی تقاضای شما رد کند ولی شما برای طرح شکایت ضروری است که اثبات نمایید که اداره تخلف نموده است لذا از آن اداره بخواهید که به طور مکتوب به شما پاسخ گوید و اگر اجابت نکرد شما با استناد به تقاضای کتبی که در دبیرخانه آن اداره ثبت نموده اید می توانید اثبات نمایید که به درخواست شما پاسخ داده نشده است.

6-           با مطالعه نمونه دادخواست های موفق در دیوان عدالت اداری و همچنین برخی از آرای دیوان سعی کنید که به زبان مورد نظر قضات دیوان عدالت اداری دست یابید. البته آرای شعب دیوان عدالت اداری منتشر نشده است ولی  اخیراً در این زمینه کتبی منتشر شده است و این روند ادامه دارد. 

 

مطالب مشابه :

نظرات :


 نام:
 * نظر: